مرکز پاسخگویی و ارتباط با مشتریان 09627
ارتباط با ما

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مرکزی ایرانشهر)

  • آدرس : تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان برادران شاداب- ساختمان شماره ۱
  • مرکز پاسخگویی و ارتباط با مشتریان : 09627 (موارد مرتبط با کارت سوخت)