مرکز پاسخگویی و ارتباط با مشتریان 09627
سامانه دریافت فرآورده های نفتی (سدف)

سامانه ‌درخواست فرآورده هاي نفتي به عنوان درگاه اینترنتی درخواست و تخصیص سهمیه فرآورده‌های نفتی برای متقاضیان حوزه‌های خانوار، کشاورزی، صنعت، معدن، اصناف، عمراني، زيربنايي و حمل ‌و نقل¬هاي زميني، هوايي و دريايي شناخته می شود. این سامانه از نظر بررسی احراز هويت و صحت سنجي درخواستهاي مصرف كنندگان و تاييد ميزان سهميه سوخت آنان داراي اهمُيٌت فراوان است. وابستگی شناسایی متقاضیان به سایر دستگاه‌های اجرایی ذيربط، جهت صدور مجوزهای فعُالیُت، پیچیدگی موضوع را دوچندان نموده است.
این سامانه با حدود شش و نيم ميليون كاربر بزرگترين سايت عملياتي شركت مي‌باشد.