مرکز پاسخگویی و ارتباط با مشتریان 09627
توسعه جايگاه هاي عرضه فرآورده هاي نفتي در قالب شركت هاي زنجيره اي توزيع


طرح برند سازي جايگاههاي عرضه سوخت با هدف ارتقاء رفاه مشتريان و حمايت از حقوق مصرف كنندگان با مديريت بخش خصوصي در فرآيند خريد ،دريافت ،حمل ،توزيع و نظارت بر عرضه سوخت با در نظر گرفتن خدماتي از جمله تنوع و كيفيت فرآورده، خدمات عرضه ، بهداشت ،ايمني و خدمات جايگاه اجرا شده است.
شركت هاي زنجيره اي توزيع ( برند) با تحت پوشش قرار دادن يا احداث مجموعه اي از جايگاههاي عرضه سوخت نسبت به خريد و حمل سوخت از محل انبار هاي اصلي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي و توزيع به موقع آن به جايگاههاي تحت پوشش مسئوليت كميت و كيفيت فرآورده هاي نفتي را برعهده دارد .
ماموريت شركت هاي زنجيره اي توزيع ( برند) عرضه پايدار با كيفيت بالا قيمت منطقي و ارائه خدمات مورد نياز وسايط نقليه ، ايجاد محيط كاري حرفه اي و امن براي كاركنان خود و جايگاههاي تحت پوشش را دارا مي باشند.

شرکتهای متقاضی دریافت مجوز می توانند از طریق مطالعه مستندات و شرایط ارزیابی نسبت به ارائه درخواست خود اقدام نمایند.

معیارهای ارزیابی شرکتها برند:

نظر به اهمیت وظایف محوله به شرکتهای برند اتخاذ معیارهای ارزیابی دقیق و تا حدودی سخت گیرانه اجتناب ناپذیر بوده و بر این اساس شاخصهایی به شرح زیر به همراه زیر شاخصهایی برای شناسایی و تایید شرکتهای متقاضی برند تعریف شد و هر شرکتی که پس از سنجش معیارهای تعیین شده حداقل امتیاز لازم(۶۸ از ۱۰۰ امتیاز) را کسب نمایند موفق به دریافت مجوز و شروع فعالیت به مدت دو سال خواهد گردید و پس از آن بر اساس ارزیابی عملکرد برند نسبت به تمدید مجوز آن اقدام خواهد شد.

شاخص ۱ : توان مالی شرکتهای با سابقه اجرایی و شرکتهای جدیدالتاسیس(۴۰ امتیاز)
شاخص۲: سابقه اجرایی (۱۵ امتیاز)
شاخص ۳: امکانات(۱۰ امتیاز)
شاخص۴ : نیروی انسانی (۱۵ امتیاز)
شاخص ۵: فرآیندهای داخلی کسب و کار (بهبود در فرایندهای عملیاتی به منظور ارتقاء کیفیت و ایجاد مزیت رقابتی) (۲۰ امتیاز)

شرکت برند می بایست در ابتدای کار حداقل۶۰ نازل احداث و یا تحت پوشش داشته باشد و بعد از دو سال به ۲۰۰ نازل افزایش دهند.
جهت جلوگیری از ایجاد انحصار حداکثر نازلهای یک برند در کشور ۲۰ % ، در استان ۳۰% و در شهرستان ۵۰ % تعداد نازلهای موجود خواهد بود . و در شهرهای تک جایگاه رعایت حداکثر نازلهای متعلق به یک برند منتفی می باشد.

 

فرآيند رسيدگي به درخواست هاي متقاضيان شركت هاي زنجيره توزيع

  1. دریافت مدارک و فرم درخواست شرکت متقاضی به همراه پرسشنامه خود اظهاری مورد نیاز توسط دبیرخانه برند ( لینک دانلود فرم پرسشنامه و لیست مدارک)
  2. ارائه کلیه مدارک به کمیته ارزیابی و ارسال دعوت نامه تشکیل جلسه
  3. امتیازدهی به کلیه شاخصهای ارزیابی شرکت متقاضی بر اساس آیین نامه اجرایی کمیته ارزیابی و تایید صلاحیت آن توسط کمیته ارزیابی
  4. صدور مجوز فعالیت موقت
  5. انعقاد قرارداد با جایگاه داران و ارسال گواهی نازل توسط شرکت متقاضی به منطقه مربوطه
  6. بررسی و تایید گواهی نازل جایگاه های طرف قرارداد شرکت متقاضی توسط منطقه های مربوطه و ارسال به مدیریت بازرگانی به همراه فایل اکسل شامل اطلاعات مربوط به جایگاه نام جایگاه ، ناحیه ، منطقه، کد مشتری، فروش روزانه جایگاه به تفکیک فرآورده
  7. انعقاد قرارداد با شرکت زنجیره ایی توزیع و شروع فعالیت رسمی شرکت در مناطق

 

پرسشنامه و ليست مدارك مورد نياز 4 نمونه فرم