مرکز پاسخگویی و ارتباط با مشتریان 09627
سامانه مديريت ارتباط با مشتريان شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران


از مهمترين وظايف هر سازمان پيش بيني و كسب آگاهي از نياز هاي شهروندان و تلاش براي مرتفع نمودن آنها و بالا بردن كيفيت خدمات و محصولات مي باشد سامانه مديريت يكپارچه ارتباط با مشتريان به منظور ساده سازي رويه ها و ارتباط موثر و سريع و دوسويه بين شركت و مخاطبين ، شفاف سازي خدمات ، دسترسي آسان و سريع مردم به خدمات و جلوگيري از دوباره كاري ، اقدام به ايجاد درگاههاي ارتباطي تلفني ،الكترونيكي(وب سايت )، ميز خدمت حضوري در قالب سامانه مديريت يكپارچه ا ارتباط با مشتريان نموده است .