مرکز پاسخگویی و ارتباط با مشتریان 09627

مرکزتماس و ارتباط با مشتریان 09627 پاسخگویی و دریافت نظرات، انتقادات و پیشنهادات مردمی به صورت 24 ساعته از سراسر کشور درخصوص موضوعات کارت هوشمند سوخت، طرح تخصیص سهمیه گاز مایع، CNG، سهمیه بندی و سوخت (بنزین، نفتگاز)، مشکلات جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی پاسخگویی و دریافت نظرات، انتقادات و پیشنهادات مردمی به صورت 24 ساعته از سراسر کشور درخصوص موضوعات کارت هوشمند سوخت، طرح تخصیص سهمیه گاز مایع، CNG، سهمیه بندی و سوخت (بنزین، نفتگاز)، مشکلات جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی مرکزتماس و ارتباط با مشتریان 09627 پاسخگویی به صورت حضوری ( میز خدمت ) راهنمایی، ثبت و پیگیری درخواست مراجعین به ساختمان ستاد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در راستای موضوعات مرتبط با فعالیت شرکت از طریق میزخدمت راهنمایی، ثبت و پیگیری درخواست مراجعین به ساختمان ستاد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در راستای موضوعات مرتبط با فعالیت شرکت از طریق میزخدمت پاسخگویی به صورت حضوری ( میز خدمت ) پاسخگویی به صورت الکترونیکی (وب سایت) معرفی خدمات، فرآیندهای مرتبط، قوانین و مقررات، ثبت و پیگیری درخواست، ثبت و پیگیری انتقادات/پیشنهادات، ایجاد بستر جهت شرکت در نظرسنجی از جمله خدمات وب سایت می باشد. معرفی خدمات، فرآیندهای مرتبط، قوانین و مقررات، ثبت و پیگیری درخواست، ثبت و پیگیری انتقادات/پیشنهادات، ایجاد بستر جهت شرکت در نظرسنجی از جمله خدمات وب سایت می باشد. پاسخگویی به صورت الکترونیکی (وب سایت)

خدمات

خدمات الکترونیکی